Kiwi Small Yellow - Borowski

Kiwi Small Yellow

Glass  
4 x 7 x 4 in
10 x 18 x 10 cm

SOLD

Print this Page 
PREV    All    NEXT